Kul att träffas igen!

Vi berättade lite kort för varandra om vad vi gjort sedan sist. Det har skrivits sagor, Todays Meet, skrivit brev, gjort böcker, känt saknaden av tillgången till nätade datorer, nationella prov – delvis med datorn, jobbat med film och animoto, använt photostory mm.

Målet är att eleverna i förskoleklass ”skriver” på datorn minst två gånger varje vecka.

Målet är att eleverna fr o m klass 1 ska skriva på datorn (och senare för hand) varje dag.

Det underlättar arbetet i klassrummet att ha olika stationer.

Motorikträning i klassrummet är mycket viktigt. (Ett tips är att köpa in ett lager och plocka fram efter hand!)

Ingen gemensam läsebok i klass 1!

Man bör träna på bokstavsljuden från förskoleklass, men vänta med att träna sig på att forma bokstäverna till årskurs två.

Det kan vara bra att även träna handalfabetet.

Man bör träna fingersättning redan från förskoleklass. (Eller åtminstone träna eleverna i att använda båda händerna!)

Specialläraren bör så långt som möjligt finnas med inne i klasserna.

I förskoleklass och klass 1 rättar vi i princip ingenting. Här är det viktigast att få fram elevernas skrivglädje. Vi börjar rätta efterhand som eleverna själv börjar fråga och visa intresse för hur orden stavas.