Internet har gjort att världen har krympt. Vi har ständig tillgång till all världens fakta och information genom ett par knapptryckningar på datorn eller mobilen. Detta har även eleverna tillgång till. Det ställer nya och förändrade krav på oss pedagoger. Skolan ska inte handla om att  formulera uppgifter där svaret dyker upp efter en enkel googling. Eleverna är värda mer än så.

I och med teknikens och nätverkssamhällets utveckling har vi nya möjligheter att utmana eleverna och deras lärande. Skolan måste fånga möjligheterna. Hur utmanar och motiverar vi dem till att finna skolarbetet meningsfullt? Kan vi knyta an till deras vardag? Vilka färdigheter och förmågor behöver våra elever? Vi måste fråga oss själva vilken sorts elever vi vill ska lämna skolan.

Omvärldsbevakande och källkritiska elever
I och med att eleverna har tillgång till varsin dator har de möjlighet till ett konstant flöde av information. Eleverna blir världsmedborgare med kunskap om hur världen fungerar och vilka krafter som verkar. I ett klassrum med ständig omvärldsbevakning krävs fortlöpande diskussioner kring informationen och elevernas intryck. Vår roll som pedagoger blir att leda dem genom flödet och ha ett källkritiskt förhållningssätt till informationen.

Kreativa och aktiva elever
Genom att ge eleverna öppna, men tydliga, uppgifter och ett batteri av olika digitala verktyg öppnar vi upp för kreativitet hos eleverna.
Ett exempel: Istället för att låta eleverna räkna volym i en mattebok, kan de få uppgiften: Hur lång tid tar det att fylla en skål med vatten? Redovisa på valfritt sätt. Eleverna stimuleras på sin nivå. En del elever djupdyker i svåra matematiska beräkningar, medan andra nöjer sig med att redovisa tiden. Med de digitala verktygen kan de dokumentera experimentet och resultatet. Extra intressant hade du kunnat bli om de dessutom blev uppmanade att lägga sina resultat i en blogg och kommentera varandras inlägg.

Medvetna elever
Vi vill att eleverna som lämnar våra klassrum ska vara medvetna och undersökande. När allting finns så tillgängligt är det viktigt att eleverna blir medvetna om hur upphovsrätten fungerar. Vi behöver lotsa dem genom Creative Commons och delakulturen. Genom att webbpublicera tillsammans med eleverna får de helt andra mottagare än de som går förbi klassrumsväggen, och då kan vi som lärare initiera naturliga diskussioner kring upphovsrättsligt material. Är bilderna på Google fria att använda hur jag vill? Får jag publicera dem tillsammans med min text?

Stolta och arbetsglada elever
Glädjen och stoltheten över att veta att inte bara läraren och klasskompisarna har tagit del av mitt arbete är inte att förringa. Ett klipp på YouTube kan få flera hundra visningar. Ett skolval publicerat i klassbloggen med väljare runt om i Sverige kan motivera den mest motsträviga elev till att engagera sig i samhällskunskap. Att få besöka en djurpark och namnge en björn på grund av att klassen bloggar får vilken elev som helst att känna glädje över skolarbetet. En författarkommentar i bokbloggen motiverar eleverna att fortsätta skriva bokrecensioner på nätet. Ger vi eleverna meningsfulla uppgifter med tydliga mottagare får vi motiverade och stolta elever.

Och pedagogerna då?
Vi lärare måste börja tänka om. Gör vi inte förändringar i vårt arbetssätt kan vi  inte heller förvänta oss förändringar i resultat hos eleverna. Vi lärare måste organisera oss i arbetslag och ta del av varandras kompetenser. Vi måste sluta tänka i schemarutor och istället göra det som är bäst för våra elever. Vi måste vara modeller för det vi tycker att eleverna ska vara och göra. Vi måste samarbeta, dela med oss, inspirera, våga och vilja.

Walk the talk #FTW

Av:
Anki, Johan och Martin